E-marketing med Dynamics 365

Overblik og eksekvering af fx nyhedsbreve og web statistik


Opsamling af alle kundedata ét sted.

Et gammelt købmandsråd siger, at for hver krone man har tjent, skal man bruge 50 øre på marketing. Alting er selvsagt ikke helt så enkelt. Men rigtigt er det jo, at man kan være nok så dygtig, og have nok så gode varer på hylderne, men hvis ingen ved det, er det svært at få solgt.

Klassisk salg ved fx kanvasopkald, er en god vej for nogen, men efterhånden som presset fra telefonsalget mod kunderne bliver større, bliver kunderne også hurtigere til at sige fra. Hvis de skal købe, foretrækker de fleste at reseache på egen hånd først. Det er derfor vigtigt løbende at vedligeholde kunder og emners kendskab til jeres produkter og virksomhed. Dertil skal informationer om jer, være let tilgængelige.

Marketing Automation er et af de mest effektive værktøjer til løbende vedligehold af kendskabet. Benytter man allerede Dynamics 365 Sales, kan man opleve, at de medfødte funktioner ikke altid rækker langt nok. Frem for at købe endnu et system bør man udbygge sin eksisterende Dynamics platform. Det kunne fx være et mindre set-up med MailChimp eller et større med ClickDimensions eller Microsoft Dynamics Marketing.

Hvordan køber kunderne?
I stedet for at lade sig påvirke af sælgere som ringer ’tilfældigt’, researcher kunderne selv. Gennem deres research finder de leverandører, tager selv initiativ og viser selv interesse ved fx at abonnere på nyhedsbreve eller tilmelde sig sociale grupper. På den måde styrer kunderne selv, hvilke informationer de ønsker, og melder sig til og fra efter behov.

For at kunne understøtte de moderne salgskanaler er det vigtigt med at system, der giver kunderne mulighed for at få lige den information, de ønsker. Ud over informationerne de selv afgiver, efterlader kunder og emner en lang række informationer på fx jeres hjemmeside. Her kan vi følge, hvad de læser og klikker på. Efterhånden som vi lærer kunder og emner at kende, kan vi sende dem mere relevant information.

Det hele samles i Dynamics 365 CRM
Alle de informationer der opsamles gennem e-marketing – det være sig klik i nyhedsbreve, besøgshistorik på hjemmesiden eller informationer vi selv opsamler fra eksisterende kunder – bør ligge samlet i Dynamics 365. Her kan vi få det fulde overblik over kunden. Helt fra det anonyme besøg på hjemmesiden til den kendte og faste kunde der har købt i årevis. Disse informationer skal bruges til at målrette vores marketing- og salgsindsatser, så vi påvirker eksisterende og potentielle kunder med de budskaber, vi forventer vil have deres interesse.

Nu ved vi en masse om kunden. Hvad så?
Udvælgelsen gør det ikke alene, og kunder reagerer forskelligt. Derfor er det yderst gavnligt, at når man fx skal følge op på et emne, så ved du, om personen har læst nyhedsbrevet, klikket videre til hjemmesiden, eller har slettet mailen uden at åbne den. Dertil kan kundens oplevelse styres med ‘nurture flows’, der automatisk sender kunder og kundeemner de rigtige informationer afhængig af adfærd.

Hvilke systemer kan jeg vælge mellem?
Som nævnt er det helt essentielt, at disse e-marketingsystemer hænger sammen med Dynamics 365. Heldigvis findes der flere systemer, hvor man kan undgå kompliceret datasynkronisering mellem mange systemer, eller, endnu værre, have mange øer af data som ikke hænger sammen.

Det mest populære og modne system er ClickDimensions. Microsoft har også et system, der hedder Micosoft Dynamics Marketing, som i det store hele kan det samme som ClickDimensions. Begge systemer kan understøtte meget komplekse scenarier. I den modsatte ende findes MailChimp. MailChimp kan også hænge tæt sammen med Dynamis 365 CRM, så man ikke skal bekymre sig om datasynkronisering. Men MailChimp indeholder primært funktioner til udsendelse af nyhedsbreve, og har fx ikke de mere avancerede funktioner med.

Klar til at høre mere?

Kontakt Jacob Mondrup, Partner

Infrastruktur

IT-infrastruktur er en af vores kernekompetencer. Hele grundlaget for en succesfuld brug af it er et godt netværk.

LÆS MERE HER

Brugersupport

Service er det centrale hos Vivant. De fleste it-brugere har brug for en livline en gang imellem. Vi kan hjælpe dig hvorend du er.

LÆS MERE HER

Office 365

Er du usikker på hvad Office 365 er? Læs mere og find ud af hvordan jeres virksomhed får glæde af MS Cloud.

LÆS MERE HER