Intune

Intune gør udrulning og vedligeholdelse meget lettere og mere effektivt


Forenkler styring af enheder og software. Cloud computing er i rivende udvikling, og i takt med at virksomhedens enheder i stigende grad flyttes væk fra den lokale infrastruktur, er Microsoft Intune en rigtig god løsning til vedligeholdelse af pc’ere og smartphones.

Microsoft Intune kræver ingen lokal infrastruktur, og drives udelukkende som en cloud service – på samme måde som Office 365 og Windows Azure. Enheder som smartphones og Windows pc’ere meldes til ved hjælp af en installeret softwareagent, og administreres derefter af Microsoft Intune via en webbaseret administrationskonsol.

Intune er også antivirus
Her vil man altid have det fulde overblik over virksomhedens enheder, og om de overholder de sikkerhedspolitikker, man har valgt skal være gældende. Ud over styring af den lokale firewall, Microsoft Updates og licensregler, bliver hver PC tilmeldt Windows Intune Endpoint Protection. Windows Intune Endpoint Protection er et fuldbyrdet antivirus-, antimalware- og antispyware-program, som følger med abonnementet. Dette holder pc’en fri for virus og andet ‘snavs’, og hvis noget bliver ‘lukket ind’, rapporteres hændelsen straks fra pc’en til Microsoft Intune, hvor der så hurtigt kan foretages den nødvendige indgriben. Disse advarsler kan også live-rapporteres via e-mail til en eventuel administrator eller servicedesk-afdeling.

Udrulning af software
Microsoft Intune tilbyder også softwareudrulning til de tilmeldte enheder. Hvad enten det er apps til iPhone, Windows Phone, Android, Windows 10, den nyeste Adobe Reader, Java Update eller anden software til pc’en, kan disse lægges som softwarepakker i Microsoft Intune, og programmeres til automatisk at blive installeret på pc’erne eller på de håndholdte enheder.

Sikkerhedspolitikker
Det er også muligt, og i mange tilfælde meget brugbart, at benytte Microsoft Intune til software og hardware inventory. Hvert tilmeldt enhedsregister rapporteres automatisk til Microsoft Intune, så man til enhver tid, og via administrationskonsollen, har et fuldt overblik over hardware, driverversioner, installeret software samt serie- og modelnumre på alle tilmeldte enheder.

Det er derudover også muligt at udføre fjernopgaver på enhederne. Dette kan være tvungen genstart, opdatering af politikker, remote wipe af smartphones og generelle aflåsninger. Alt dette sker via softwareagenten, som hele tiden ajourfører tilhørsforholdet mellem enheden og Microsoft Intune. Via softwareagenten kan der også laves fjernovertagelse af pc’ere via Microsoft Easy Assist.

Kun i cloud?
Microsoft Intune kan naturligvis også benyttes i samspil med en eksisterende lokal infrastruktur, og afhængig af hvor omfattende denne er, kan integrationen til den lokale brugerdatabase laves på flere forskellige måder. Fællesscenariet for enhver type af samspil er, at den lokale brugerdatabase (Active Directory) bliver synkroniseret op i skyen, så Microsoft Intune kan snakke sammen med brugerdatabasen og på den måde associere de eksisterende brugere. Dette typisk med henblik på single sign on og/eller specialiserede udrulningsmekanismer.

De mobile enheder
En vigtig del af sikkerheden omkring data er fokus på de mobile enheder. De fleste kan se fordelen ved at have adgang til sine data på farten, men det kræver særlig opmærksomhed på de data, der kan gå tabt, hvis man mister fx sin telefon eller tablet. Microsoft Intune håndterer store dele af den sikkerhed, man har behov for. Et system som Intune er blandt andet en af de anbefalinger som Center for Cybersikkerhed og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har til den mobile sikkerhed.

  • Omkostning på 37 kr. pr. måned.

    Så lidt koster licensen pr. bruger pr. måned, og så dækker den fem enheder pr. bruger. Licensen kan opgraderes til også at omfatte retten til at benytte Microsofts seneste operativsystem på hver tilmeldt Windows pc. Dette kan være en særdeles billig måde at udrulle ny Windows på. En sådan licens koster samlet DKK 66,90 pr. bruger pr. måned for både Microsoft Intune og Windows.

Klar til at høre mere?

Kontakt Martin Warner, Partner

Dynamics 365 CRM

Værktøjet, der holder samling på trådene. Vivant er specialister i Microsofts system til håndtering af salg, service og marketing.

LÆS MERE HER

Brugersupport

Service er det centrale hos Vivant. De fleste it-brugere har brug for en livline en gang imellem. Vi kan hjælpe dig hvorend du er.

LÆS MERE HER

Office 365

Er du usikker på hvad Office 365 er? Læs mere og find ud af hvordan jeres virksomhed får glæde af MS Cloud.

LÆS MERE HER