I hjertet af København ligger Ny Carlsberg Glyptotek, der siden 1897 har præsenteret offentligheden for mere end 10.000 kunst- og kulturgenstande.

Ny Carlsberg Glyptotek består af to bygninger i tre etager koblet sammen af en vinterhave – i alt 22.000 m2 svarende til knap 160 parcelhuse.

Året rundt kan publikum opleve skiftende særudstillinger, arrangementer, koncerter og omvisninger samt besøge caféen i den palmefyldte vinterhave.

Wi-fi til Ny Carlsberg Glyptoteks 22.000 m2.

Gennem tre år har elektrikere, IT-teknikere, arkitekter og Ny Carlsberg Glyptoteks interne IT-afdeling arbejdet på at få installeret trådløst netværk, der dækker hele Ny Carlsberg Glyptoteks område på 22.000 m2 eller det samme areal som knap 160 gennemsnitlige parcelhuse. Vivant har været projektleder og leverandør på opgaven.

Udgangspunkt for projektet og ønsker til løsningen
Ny Carlsberg Glyptoteks bygninger er mere end 100 år gamle, og da de blev opført, blev der selvsagt ikke tænkt på moderne teknologier som trådløst netværk. Der blev til gengæld bygget nogle meget tykke og solide mure, der kan modstå meget – også wi-fi. Ny Carlsberg Glyptotek har ikke tidligere haft et wi-fi-netværk for publikum, men har naturligvis et ønske om at imødekomme nutidens publikums forventninger om wi-fi. Derudover ønsker man i endnu højere grad at viderebringe den kulturelle arv ved at tilbyde nye formidlingsformer. Funktioner der kræver et stabilt og veludbygget netværk. Netværket skal understøtte interaktivitet, video, film, lyd og tekst relevant for det sted, man opholder sig på museet, og som kan guide publikum gennem de mange historier og den viden, der gemmer sig bag det udstillede.

Mange store og mange slags udfordringer
Ny Carlsberg Glyptoteks bygninger er fredede, hvilket blandt andet begrænser mulighederne for opsætning af udstyr. Ny Carlsberg Glyptotek har meget høje krav til, at løsningen ikke på nogen måde influerer på præsentationen af værkerne, og at æstetikken bevares. For at indgå naturligt i miljøerne skal det fx være muligt at male hardware med en farve svarene til opsætningsstedet eller at skjule det tekniske udstyr helt. Derudover gør bygningen i sig selv, at signaler ikke kan trænge igennem de tykke mure fra rum til rum. Målet er 100% dækning i hele publikumsområdet. Læg dertil de særlige krav til sikkerhed og alarmanlæg, som naturligvis ikke må påvirkes.

Sådan gribes projektet an
Projektet tager afsæt i at kortlægge behovet for hardware sideløbende med at klarlægge hvilke hensyn, der skal tages højde for i forhold til den daglige brug af museet og krav fra fredningsmyndighederne.

For at estimere materialebehovet udarbejdes der detaljerede analyser af de besøgendes bevægelses- og aktivitetsmønstre. Kombineret med signalmålinger og viden om de enkelte rums udstilling, opbygning og fysiske rammer hjælper analyserne til udvælgelse af hardware og detailplanlægning af opsætningssteder.

Vi lander på et behov for 125 access points. De bliver kalibreret, så de ‘snakker sammen’, og sikrer et stabilt og godt signal for publikum på deres vej gennem udstillingerne. Hvert rum bliver gennemgået for at bestemme hvert enkelt præcise opsætningssted og tilhørende ledningsføring til de nye krydsfelter. Grundet projektets store omfang er hele installationen dokumenteret ved minutiøs optegning på plantegninger og med billeder.

Installation og implementering – hvorfor hele 3 år?
Efter planlægningsfasen bliver al hardware indkøbt, og håndværkerne går i gang med at sætte access points op. Monteringen af wi-fi sker samtidig med installation af ny lysinstallation og alarmanlæg. Glyptotekets folk sørger for at fjerne al kunst fra salene eller bygge beskyttelseskasser omkring de ting, der ikke kan flyttes. Vivant er hele tiden med på sidelinjen, og systemet bliver aktiveret og finjusteret, i takt med at installationerne skrider frem. På den måde kan alle hele tiden trække på de erfaringer, man gør sig undervejs, før man går videre i installationsprocessen.

Det endelige mål nærmer sig
Tre år efter starten er et stort projekt afsluttet. Både størrelsen af projektet, kompleksiteten og tidsrammen er i dette tilfælde helt ekstrem. Til sammenligning vil et klassisk kontorlandskab normalt kræve 2-3 access points pr. etage, som kan installeres og være funktionelt på en eller to dage. Det har været et stort projekt for Vivant, men også for Ny Carlsberg Glyptotek, der nu skal færdiggøre udviklingen af selve vidensindholdet. Når det er klar, vil netværket muliggøre den moderne videreformidling til glæde og gavn for Ny Carlsberg Glyptotek og publikum.

Det skal man bruge til installation af
trådløst netværk med 100% dækning på 22.000 m2.

125 styk HP MSM460 Dual Radio 802.1 access points
8 styk HP 2920 Switche med PoE og fibermoduler
1 styk HP MSM765 wi-fi controller
2 styk HP udendørs wi-fi-antenner med lynafleder
6 styk nye krydsfelter
12.500 meter CAT6 netværksledning
1.100 meter fiberkabling
Ekstremt mange planlægningstimer
Mange flere monteringstimer

Carlsberg Glyptotek

Glyptoteket er et kunstmuseum, beliggende i indre København.

LÆS MERE HER

Udskiftning af lokal backupløsning hos Ny Carlsberg Glyptotek

Vivant har hjulpet Ny Carlsberg Glyptotek med en backupløsning baseret på Microsoft Azure Backup.

På grund af krav om sikker dataopbevaring var Ny Carlsberg Glyptotek tvunget til at kigge efter en backupløsning, som gemmer data decentralt.

Ved hjælp Microsoft Azure Backup har Vivant hjulpet med en komplet udskiftning af den lokale backup, så Microsoft Azure håndterer backup af samtlige data. Udover den generelle backup er backup af applikationsspecifikke data yderligere sikret via Microsoft Azure Backup Server, hvor softwareagenter holder øje og håndterer både SQL- og Microsoft Exchange-data. Yderligere er alle lokale servere sikret via Microsoft Azure Site Recovery, hvilket gør det muligt at starte enhver maskine op i Microsoft Azure, og på den måde komme online igen efter et eventuelt disaster recovery-scenarie.

Licenseringen foregår gennem Vivants fordelagtige Microsoft CSP-program, hvilket har reduceret virksomhedens totale cost of ownership dramatisk. Og det endda med en væsentlig forbedret sikkerhed og monitorering på den samlede løsning.

Dette projekt har hjulpet Ny Carlsberg Glyptotek til en fuldt funktionel og problemløs drift og håndtering af virksomhedens backupinfrastruktur.

Carlsberg Glyptotek

Glyptoteket er et kunstmuseum, beliggende i indre København.

LÆS MERE HER

Vil du vide mere om Infrastruktur?

LÆS MERE HER